OFERTA

Fundacje i organizacje non-profit

Co możemy dla Ciebie zrobić?

1
prowadzenie ksiąg rachunkowych ze szczegółowym rozliczaniem wydatków projektowych
2
rozliczanie podatku dochodowego

3
rozliczanie podatku VAT i przygotowywanie pliku JPK-VAT
4
organizacja systemu rachunkowości i nadzór nad systemem finansowym

5
usługi kadrowo-płacowe dla umów o pracę i umów cywilno-prawnych
6
sprawozdawczość finansowa na potrzeby inwestorów

7
doradztwo ekonomiczne

Pytania&odpowiedzi


Czy mogę poprowadzić księgowość fundacji lub stowarzyszenia samodzielnie, czy lepiej zatrudnić księgową?

Jednym z warunków koniecznych założenia fundacji lub stowarzyszenia jest organizacja księgowości. W zależności od zakresu działań jednostki non-profit konieczne jest prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych lub ewidencji uproszczonej. Konieczne jest zadbanie o przejrzysty obraz finansów i działalności fundacji lub stowarzyszenia. Za nieprawidłowo prowadzoną księgowość lub zupełny brak ksiąg rachunkowych, a także za błędy w prowadzeniu księgowości i w sprawozdaniach grożą grzywny lub kara pozbawienia wolności. Za uchybienia odpowiada zarząd fundacji, dlatego warto wybrać doświadczonego partnera i zlecić prowadzenie rachunkowości podmiotowi zewnętrznemu. Nasze biuro rachunkowe przejmuje ryzyko związane z prawidłowością prowadzonych rozliczeń i daje do Twojej dyspozycji doświadczony zespół. Wdrażamy system księgowości w taki sposób, aby sprostać wymogom formalnym i w rzetelny sposób przedstawić sytuację finansową jednostki.

Jak zoptymalizować czas i wydatki związane z prowadzeniem księgowości w jednostce non-profit?

Możesz skorzystać z pomocy księgowej w formie wolontariatu, zatrudnić księgową lub nawiązać współpracę z biurem rachunkowym, które ma doświadczenie we współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami. Ten ostatni wybór jest najbardziej optymalny pod względem organizacyjnym i pod kątem bezpieczeństwa zarządu w kontekście odpowiedzialności za poprawność ksiąg. Współpraca z nami daje Ci pewność, że księgi rachunkowe prowadzone są systematycznie, prawidłowo i z należytą starannością. Pozwól sobie na skupienie się na bieżących zadaniach i wyzwaniach, jakie stoją przed fundacją i na realizowaniu jej misji.Biznes każdej firmy zaczyna się i kończy na dogłębnej analizie liczb. Niezależnie od tego, czym dana firma się zajmuje, jeżeli nie umie wyciągnąć wniosków z faktów dotyczących własnej działalności i podejmuje decyzje oparte na powierzchownych informacjach lub intuicji, w ostatecznym rozrachunku zapłaci za to wysoką cenę.


- Bill Gates, współzałożyciel Microsoftl