ZESPÓŁ

poznaj nas bliżej

Sercem naszej firmy są ludzie,


którzy tworzą zgrany i dobrze współpracujący ze sobą zespół specjalistów.


Na co dzień korzystamy z nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających pracę w księgowości i integrujących nasze systemy z systemami klienta. Używanie wysokiej klasy narzędzi informatycznych bardzo wspomaga pracę i ułatwia kontakt z klientem. Pamiętamy jednak, że w centrum uwagi zawsze powinien być człowiek. Dla nas każda firma, z którą współpracujemy, jest zespołem ludzi ukierunkowanych na osiągnięcie celu biznesowego, a także swojego własnego. Zależy nam na tym, aby swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać kierownictwo i pracowników firmy. Edukujemy, podpowiadamy i omawiamy kwestie, które zgłaszane są nam jako istotne z Waszego punktu widzenia oraz te, o których powinniście wiedzieć np. w kontekście zmian przepisów podatkowych, które dotyczą Waszej firmy lub branży. Doceniamy to, że nasi klienci kontaktują się z nami, gdy mają problem i radzą się nas, jak go rozwiązać. To dowód na zaufanie, jakim nas obdarzyli.


Obsługą Waszych firm zajmują się członkowie naszego zespołu:Małgorzata Janik


specjalista w zakresie rachunkowości bilansowej i kadr

Jestem księgowym operacyjnym i dbam o zgodne z przepisami i terminowe rozliczenia dokumentów księgowych powierzonych mi firm. Zajmuję się także sprawami kadrowo-płacowymi. Przekazuję firmom informacje o absencji ich pracowników, przygotowuję dokumentację pracowniczą, kontroluję ważność badań lekarskich, wymaganych szkoleń i uprawnień.


Renata Błochowiak


specjalista w zakresie księgowości uproszczonej

Zajmuję się prowadzeniem ewidencji podatkowych na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, które nie prowadzą tzw. pełnej księgowości. Monitoruję spływ dokumentów księgowych od firm i przygotowuję rozliczenia podatkowe w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtowe i kartę podatkową. Przygotowuję dla Państwa deklaracje VAT. Przekazuję Państwu informacje na temat rozliczeń podatkowych i wysokości osiągniętych przychodów i kosztów.


Katarzyna Malinowska


główny księgowy, CEO

Pełnię funkcję głównego księgowego dla przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej. Współpracuję z kadrą kierowniczą i specjalistami dziedzinowymi w firmach naszych klientów. Dla klientów przygotowuję raporty finansowe na potrzeby zarządu i do instytucji finansowych. Planuję i monitoruję pracę działu księgowego i odpowiadam za terminowe przygotowanie rozliczeń podatkowych i bilansowych.


Witold Malinowski


specjalista w zakresie technologii informatycznych, CTO

Opiniuję i wdrażam rozwiązania informatyczne automatyzujące i usprawniające pracę w księgowości i obsługę procesów księgowych. Dbam o bezpieczeństwo informatyczne i bezpieczeństwo danych. Prowadzę politykę działań zgodną z RODO.